Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 7 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-09-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 59-65
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-09-08
Arkiveras
2023-10-02

Alingsås kommun