Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 7 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-11-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 76-83
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-11-08
Arkiveras
2023-11-30

Alingsås kommun