Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 7 maj 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-05-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 27-32
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-05-07
Arkiveras
2024-05-30

Alingsås kommun