1 Driftstörningar

Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 7 februari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-02-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 7-18
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-02-09
Arkiveras
2023-03-03

Alingsås kommun