Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 23 januari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-01-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-7
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-01-24
Arkiveras
2024-02-15

Alingsås kommun