1 Driftstörningar

Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 22 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 81-91
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-11-24
Arkiveras
2022-12-16

Alingsås kommun