Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 22 augusti 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-08-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 53-58
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-08-23
Arkiveras
2023-09-14

Alingsås kommun