Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 19 mars 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-03-19
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 17-21
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-03-19
Arkiveras
2024-04-10

Alingsås kommun