Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 19 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-04-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 24-42
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-04-20
Arkiveras
2023-05-12

Alingsås kommun