Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 januari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-6
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-01-18
Arkiveras
2023-02-09

Alingsås kommun