Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-03-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 22-23
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-03-16
Arkiveras
2023-04-07

Alingsås kommun