Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
73-80
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Hannes Rasper
Publicerat
2022-10-18
Arkiveras
2022-11-09

Alingsås kommun