Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-10-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 66-75
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-10-13
Arkiveras
2023-11-06

Alingsås kommun