Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-12-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 84-93
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-12-13
Arkiveras
2024-01-04

Alingsås kommun