Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 6 mars 2023

Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 6 mars 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-03-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 19-21
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-03-07
Arkiveras
2023-03-29

Alingsås kommun