Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2024-01-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-9
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-01-31
Arkiveras
2024-02-22

Alingsås kommun