1 Driftstörningar

Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 29 augusti 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-08-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 62-67
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-08-31
Arkiveras
2023-09-22

Alingsås kommun