Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 27 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
69-71, 73-77
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-09-29
Arkiveras
2022-10-21

Alingsås kommun