1 Driftstörningar

Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 27 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 78-83
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-10-31
Arkiveras
2022-11-22

Alingsås kommun