Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 27 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 30-47
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-05-03
Arkiveras
2023-05-25

Alingsås kommun