Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 26 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§76-85
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-10-27
Arkiveras
2023-11-20

Alingsås kommun