Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 26 mars 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2024-03-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 21-28
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-03-28
Arkiveras
2024-04-24

Alingsås kommun