Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 24 januari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 4-13
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-01-31
Arkiveras
2023-02-22

Alingsås kommun