Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 23 april 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2024-04-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 29-35
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-04-24
Arkiveras
2024-05-17

Alingsås kommun