Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 21 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-11-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 86-95
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-11-23
Arkiveras
2023-12-15

Alingsås kommun