Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 21 mars 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-03-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 24-29
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-03-22
Arkiveras
2023-04-13

Alingsås kommun