Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 21 juni 2022

Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 21 juni 2022.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 50-57
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-06-23
Arkiveras
2022-07-15

Alingsås kommun