Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 21 februari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 14-23
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-02-22
Arkiveras
2023-03-16

Alingsås kommun