Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 20 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-09-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 68-75
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-09-22
Arkiveras
2023-10-16

Alingsås kommun