Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 20 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-06-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 56-61
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-06-26
Arkiveras
2023-07-18

Alingsås kommun