Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 20 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2024-02-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§10-20
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-02-21
Arkiveras
2024-03-14

Alingsås kommun