1 Driftstörningar

Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 16 maj 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-05-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§48-55
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-05-17
Arkiveras
2023-06-08

Alingsås kommun