1 Driftstörningar

Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2024-05-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 36-43
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-05-15
Arkiveras
2024-06-07

Alingsås kommun