Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 10 januari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-3
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Hannes Rasper
Publicerat
2023-01-11
Arkiveras
2023-02-02

Alingsås kommun