Protokoll vård- och omsorgsnämnden den 1 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
84-93
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-12-06
Arkiveras
2022-12-28

Alingsås kommun