Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 220518

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 37-42, 44-47, 49
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-05-20
Arkiveras
2022-06-11

Alingsås kommun