Protokoll vård- och omsorgsnämnden 21 december 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 100-101
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-12-22
Arkiveras
2021-01-13

Alingsås kommun