Valnämndens protokoll 16 augusti 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 16-18
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-08-19
Arkiveras
2022-09-12

Alingsås kommun