Protokoll ungdomsfullmäktige den 23 april 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-23
Paragraf
1 - 26
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2021-04-23
Arkiveras
2021-05-17

Alingsås kommun