1 Driftstörningar

Protokoll Socialnämndens sammanträde 20 april 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-20
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 20-29
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-04-27
Arkiveras
2021-05-19

Alingsås kommun