Protokoll Socialnämndens arbetsutskott från den 5 november

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-05
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 355-357
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-11-12
Arkiveras
2020-12-04

Alingsås kommun