Protokoll Socialnämndens arbetsutskott den 11 augusti 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-11
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 234-236
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-08-17
Arkiveras
2021-09-09

Alingsås kommun