Protokoll Socialnämndens arbetsutskott den 2 november 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-02
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§324-328
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-11-09
Arkiveras
2021-12-01

Alingsås kommun