Protokoll Socialnämndens arbetsutskott den 13 oktober 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-13
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 293-295
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-10-19
Arkiveras
2021-11-10

Alingsås kommun