1 Driftstörningar

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott den 12 januari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-12
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 1-2
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-01-18
Arkiveras
2022-02-09

Alingsås kommun