Protokoll socialnämndens arbetsutskott den 11 januari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-11
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
1-3
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-01-17
Arkiveras
2023-02-08

Alingsås kommun