Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 8 september 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-08
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 263-264
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-09-10
Arkiveras
2021-10-04

Alingsås kommun