Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 28 april 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-28
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 136-138
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-05-05
Arkiveras
2021-05-27

Alingsås kommun