1 Driftstörningar

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2023-05-03

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-05-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
86-90
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-05-04
Arkiveras
2023-05-26

Alingsås kommun