Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2023-03-08

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-03-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
40-43
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-03-15
Arkiveras
2023-04-06

Alingsås kommun